Mari-Johanna Rahkala-Simberg

5

"För ett trivsamt och tryggt Kervo!"

Jag är lärare och forskare och mamma till två tvåspråkiga barn. Till yrket undervisar jag invandrare. Tidigare har jag verkat som forskare i flera år och doktorerade i religionsvetenskap. Jag lär också ut grekiska.

I mitt arbete med invandrare samt i min tidigare forskning har jag lärt mig kommunicera med olika människor, och upplever att godkännandet och skapandet av jämlika utgångspunkter är det viktigaste i alla möten och med hänsyn till samhällsfreden.

Jag vill medverka i att skapa ett stabilt, nöjt och lyckligt Kervo där människor har jobb och hälsan i behåll samt en ren och trygg livsmiljö. Jag vill stärka det svenska språkets och den svenskspråkiga undervisningens ställning i Kervo.

Det bör satsas på undervisningen och hobbyverksamheten för barn och unga speciellt i återuppbyggnaden av landet efter coronaepidemin. Inom kommunalpolitiken vill jag satsa på kervobornas fungerande vardag och medverka i att stadens invånare själva kan besluta om sina saker i anslutning till utbildning, infrastruktur, kultur eller stadens ekonomi. Jag vill göra transparent politik som främjar välbefinnande, sysselsättning, jämlikhet och ekologiska värderingar.

Jag studerar fortsättningsvis åskådningar och filosofier. Jag gillar kaféer, att plåta med telefonens kamera och att diskutera med så väl vuxna som barn.

Namn: Mari-Johanna Rahkala-Simberg
Födelseår: 1974
Kommun: Kervo
Hemort: Kervo
Titel: Forskare (Teol. Dr) och lärare (Yrkeslärare)
www: https://rahkalasimberg.webnode.fi/

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vi ska kunna vara stolta kervobor. Jag vill vara med och utveckla vår hemstad åt det trivsammare hållet. Kervo är en fin stad där många saker sköts väl men den kan bli bättre. Områdets arkitektur, grönområden och parker ska utvecklas vidare. Vi måste ta bra hand om våra skogar. Hobbyverksamhet och möjligheter till social samvaro kan förbättras och invånarnas helhetsmässiga välbefinnande ska utökas genom att lyssna på dem.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Kommunens ekonomi ska den kommunala beslutsfattaren förmå värdera ur fler perspektiv i läget efter coronapepidemin. Bruksekonomi och investeringar ska staden Kervo överväga kritiskt men modigt och genom att satsa på kommande generationer. Man kan inte skära i undervisningens budget nu, överhuvudtaget. Vi ska göra hållbara beslut speciellt i nuläget, under pandemin.

Efter coronastöden ska Kervo finna hållbara sätt att balansera upp ekonomin. Utvecklingen och investeringar ska vara hållbara och stöda ett omfattande välbefinnande. Den lokala ekonomin ska stödas och företagarnas önskemål beaktas på bästa möjliga sätt så att Kervo framledes kan vara en än mer företagarvänlig stad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

En lyckad integration är flera delars summa. I en lyckad integration sysselsätter sig personen som flyttat till Finland, känner sig sig delaktig i det finländska samhället, talar finska och/eller svenska, knyter vänskapsband och andra betydande relationer med representanter för lokalbefolkningen och delar upplevelser med dem. Sådan integration främjar samhällsfreden, berikar kulturer och främjar välbefinnandet.

Läs mer i vårt valprogram ›