Peter Ragnvaldsson

636

"Utbildning - Småbarnspedagogik - Våra äldre - Bygg inte över hela Esbo"

Bott i Esbo 1973-1983 och åter sedan 2003.
Historiker till utbildning. Arbetar som timlärare på olika medborgar- och arbetarinstitut och har vikarierat i olika skolor. Arbetar också i forskningsprojekt.
Familj med två barn och hund.
Intressen: Släktforskning och hembygd, matlagning, trädgård

Namn: Peter Ragnvaldsson
Födelseår: 1962
Kommun: Esbo
Hemort: Mattby
Titel: Fil.mag, Genealog och timlärare

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Bostäder skall byggas i alla former och prisklasser. Även de med lite lägre inkomster bör kunna bo bra.

Esbo bakom Ring III:an skall inte bebyggas med höghusområden utan dess särprägel bör bevaras.

Byggnationen bör ske i södra halvan där det även finns goda trafikförbindelser.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Skolan och utbildningen överhuvudtaget är av största vikt för framtiden. Högklassiga skolor gör att folk vill bo i Esbo.
Kostnaderna må vara höga men de betalar sig i längden.
Den bästa skolan inbegriper för mig även vuxenutbildningen. Det är viktigt att man på sin fritid kan lära sig nya saker.
Livslångt lärande!

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Alla seniorer är inte rustade med en tjock plånbok. Även de med färre medel skall ha värdiga möjligheter till en bra ålderdom med bra boende.
Det glöms alltför ofta att det var seniorerna som har byggt det samhälle som vi får njuta av i dag.

Läs mer i vårt valprogram ›