Patrick Ragnäs

20

"Välmående kommun- välmående invånare"

Känner mig taggad att ställa upp en gång till i kommunalvalet!
Jag har nätverk och erfarenhet som kommer väl till pass i kommunalt beslutsfattande.

Namn: Patrick Ragnäs
Födelseår: 1966
Kommun: Kristinestad
Hemort: Lappfjärd
Titel: ombudsman
E-post: patrick.ragnas@gmail.com
Tel: 0405748919

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Vår kommun har stora utmaningar, men som inte är oöverkomliga. Kristinestad kommer fortsättningsvis vara tvungen att anpassa sin ekonomi också under kommande år. Överföringen av social- och hälsovården till välfärdsområdet 2022 kommer att leda till stora förändringar. Därför måste vi göra rätt prioriteringar och se till att vi i framtiden fortsättningsvis kan locka både företag och invånare till kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi vet att vi har företagsamt folk i vår kommun, därför måste vi skapa förutsättningar för företagande och framförallt för företagsetableringar i vår kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Att se till att kommuninvånarna mår väl är en av de viktigaste uppgifterna för beslutsfattarna. Efter att social- och hälsovården försvinner från kommunens ansvarsområde blir utbildningen, välfärden och samhällsbyggnad de viktigaste sektorerna som blir kvar. Tillsammans med trdje sektorn skall vi uppmuntra utövande av motion, idrott, musik, kultur och övriga sociala gemenskaper bland unga och äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›