Ragnar "Ranccu" Lilius

706

"Stadi e Stadi, där människorna känner sig trygga och välmående😊."

Jag är en aktiv invånare, som bor i Främre Tölö, gift med Kikka sedan 1970. Vi har två fullvuxna barn. Vi har två språk i familjen, svenska och finska. Mitt hem var helt svenskspråkigt, men har dock gått i finskspråkig skola och tagit examen från Kauppis. Aktiv idrottare, ishockey i GrIFK seniorer och basket i Tujaus. Löjtnant i reserven. Karriären hittills närmast som bankir på Nordea, nu ordf. I Nestor Partners.

Namn: Ragnar "Ranccu" Lilius
Födelseår: 1948
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Ekonom, konsult
E-post: ragnar.lilius@gmail.com
Tel: 040 1973843

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Välskött ekonomi skapar trygghet i samhället.
Invånarna har tillräcklig med skattemedel bekostad service, som privata sektorn fullbordar. Välmående invånare känner sig trygga även på gatan. Den goda atmosfären i Stadi uppmuntrar privata företag att komma med.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Toppidrottshändelserna även i framtiden till Stadi, där förutsättningarna är utomordentliga. Nya moderna projekt skall med kraft stödas, såsom Helsingfor Garden, som uppförs med privata medel!
Idrott och kondition städer väl varandra.

Läs mer i vårt valprogram ›