Que Nguyen

25

Jag är 39 år, bor i Korsnäs och arbetar på packeri. Jag är glad, positiv och noggrann. Jag ställer upp i kommunalvalet för att jag vill lära mig mer om hur sådant här fungerar i Finland.

Namn: Que Nguyen
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: Packeriarbetare