Kristel Pynnönen

271

"För rättvisa och medmänskliga beslut"

Jag är en 39-årig kvinna, hem ifrån Ebbo som bortsett från studietiden bott hela mitt liv i Borgå. I stadsfullmäktige har jag varit med sen år 2008. För tillfället fungerar jag som ordförande i stadsutvecklingsnämnden.

Till min utbildning är jag Juris magister och jag jobbar på Finlands fastighetssförbund som biträdande chefsjurist.

Efter att nu redan ha jobbat 12 år som jurist på Fastighetsförbundet har jag bästa möjliga kunnande om boende och ett kvalitativt och tryggt boende står mig nära hjärtat.

Namn: Kristel Pynnönen
Födelseår: 1982
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Biträdande chefsjurist

Viktiga politiska frågor