Tiina Puharinen-Finne

102

"Jag är etthundratvå som värnar om stora och små "

Jag är född i Vasa och bosatt i Vasa fortsättningsvis. Min vuxna ålder till trots är jag studerande. Jag studerar till socionom på Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Jag arbetar vid sidan av studierna som arbetslivstränare. Mitt tidigare yrke har varit inom drama och teater. Jag har studerat scenkonst på Svenska Yrkeshögskolan, numera Novia. Kultur och utbildning står mig därför nära om hjärtat. Jag tycker det är viktigt att behålla den höga kvaliteten på kulturutbud och skolor, både inom andra och tredje stadiet som vi har i Vasa på båda språken. Det är fint att också som vuxen kunna utbilda sig och skaffa ny kunskap och ett nytt yrke. Vi får också vara glada över att vi har två institutionsteatrar i vår hemstad, en finsk- och en svenskspråkig och flera fria teatergrupper. Något som jag brinner extra för i och med yrket jag numera inriktar mig på är den förebyggande verksamheten inom det sociala området. Det är många som farit illa psykiskt och också fysiskt under coronatiden, inte bara de som är utanför arbetslivet utan också de som är i arbetslivet. Min åsikt är att det är viktigt att satsa på en god kvalitet i den service som erbjuds för människor i alla åldrar, unga som vuxna, som är i riskzonen att bli isolerade och ensamma i sitt illamående efter denna långa coronatid vi genomlevt och som fortfarande påverkar oss alla i någon mån.

Namn: Tiina Puharinen-Finne
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Studerande och arbetslivstränare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

En välmående människa är en människa som har sina grundbehov tillgodosedda. En välmående människa är en människa som känner sig sedd och hörd av en annan människa, eller ännu hellre av andra människor.
Tyvärr är min erfarenhet efter att i flera år arbetat med förebyggande arbete inom det sociala området, att ovanligt många i vår hemstad känner sig ensamma. Människor i alla åldrar, inte bara människor ur en viss åldersgrupp. Hur kan en sådan sak åtgärdas? För det första genom att fortsättningsvis satsa på god service både vad gäller den fysiska och psykiska hälsan. Hjälp och service skall inte bara vara ett plåster när olyckan har skett. Hjälpen och stödet behöver komma långt innan. I förebyggande form. När livet rasar är det många som inte vet vart de skall vända sig. Det finns mycket vi kan förbättra när det gäller detta. Och det behöver finnas fysiska platser där människor kan samlas och där dörrarna är öppna och tröskeln låg att våga närma sig och söka kontakt, söka hjälp. I en värld som blir allt mera inriktad på att service och information skall ges via nätet, värnar jag om den mellanmänskliga kontakten, ansikte mot ansikte. Vi människor behöver varandra, vi behöver träffa varandra och befinna oss fysiskt i samma utrymme. Det har blivit ännu tydligare nu efter coronaisoleringen än vad det var före pandemin tog över.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Jag värnar om att vi skall fortsättningsvis ha ett rikt kulturbutbud i vår stad, att vi värnar om våra två institutionsteatrar som finns i Vasa, en finsk- och en svenskspråkig, och också de fria teatergrupper som existerar. Men kultur är ju inte enbart teater, det är också musik, levande musik och konserter, dans, konst, opera. Allt detta har fått hitta nya former att hitta sin publik under coronatiden. Att få kulturlivet att frodas och blomma i tiden efter coronan är viktigt för att staden skall fortsättningsvis vara en stad vi trivs att leva och existera i. En stad där kulturlivet får blomstra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Jag är oerhört tacksam över att ha haft möjlighet att studera till ett nytt yrke min vuxna ålder till trots. En stad med goda utbildningsmöjligheter ger invånare som har möjlighet att vidareutveckla sig och bygga på tidigare kunskap med ny och aktuell kunskap. En sådan person blir också mera attraktiv på arbetsmarknaden och en tillgång för vår stad.
Unga människor som inte vet vilken väg de skall välja ännu inom yrkeslivet behöver professionell hjälp och god vägledning för att hitta rätt bland allt det utbudet som finns i utbildningsväg. Ibland är det inte bristen på utbud som är problemet. Det kan vara svårt att välja bland mångfalden. Det händer att unga väljer fel när de väljer sin första yrkesutbildning eller högskoleutbildning. När det händer är det viktigt att i tid kunna ge den unga personen hjälp och stöd att hitta sin egen väg som kanske kommer att se helt annorlunda ut än vad den ursprungliga planen var. Den bästa skolan är inte enbart den skolan som ger den bästa utbildningen utan också den skolan som i tid tar tag i den problematik som kan uppstå i en studerandes liv och kan vägleda den studerande till rätt instans och plats där hjälp finns att fås. När så mycket av undervisningen under coronatiden skett på distans, har det blivit svårare att i tid märka vilka studeranden som inte hänger med i den önskade studietakten. Det kommer att behövas resurser att ta tag i detta.

Läs mer i vårt valprogram ›