Anders Portin

634

"I Esbo finns allt! Fin och mångsidig natur, ett bra kulturutbud, forskning och utbildning. Nu gäller det att trygga att så är fallet också i framtiden! "

Jag är agroforst magister (forstmästare) till utbildningen och har jobbat såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Jag har tre vuxna barn och bor i Esbo på tumanhand med min fru.

Jag är medlem i Esbo fullmäktige sedan år 2017, perioden innan var jag ersättare. I stadsstyrelsen har jag varit medlem 2019-2020.

I Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM, eller på finska HSY) har jag arbetat i styrelsen sedan år år 2013. Avfallshantering, vattenkvalitet och -vård och överhuvudtaget praktiskt och konkret miljöarbete ligger mig nära om hjärtat.

Ja... i Grankulla stadsfullmäktige var jag medlem en knapp period i slutet av 1980-talet innan vi flyttade till Esbo.

Jag fortsätter gärna mitt arbete som förtroendevald. Jag upplever att jag nu har såväl tid som erfarenhet och kunnande att göra en insats för Esbos framtid och bästa.

Namn: Anders Portin
Födelseår: 1959
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Specialmedarbetare för minister
E-post: anders.portin1@gmail.com
Tel: 040 58 66 179
www: https://andersportin.fi

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Klimatsmart träbyggande ligger mig varmt om hjärtat och det har jag gjort en fullmäktigemotion om. Nu har vi flera fina projekt och områden där trä har en synlig plats.

I Esbo har vi satsat på en fungerande spårtrafik.

Och sist men inte minst har vi ju Aalto-universitetet där vi har kunnande i världsklass som finns inom räckhåll då vi utvecklar Esbo.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Esbo har en högutbildad befolkning. Det är viktigt att vi kan attrahera företag och goda skattebetalare till vår stad. Här har en vettig stadsplanering en stor roll.

Samtidigt skall vi förstå, ett den kommunala budgeten just nu är ytterst trängd. Vi måste också ha mod och förstånd att säga nej. Den kommande perioden kommer att betyda att vi måste göra också tråkiga och impopulära beslut, speciellt vad gäller nya investeringar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Skolan är basen för allt.
En bra utbildning och skola ger positiv inverkan i årtionden framåt, underlättar familjernas vardag och attraherar nya invånare.

Läs mer i vårt valprogram ›