Freja Pontán

726

"Var spontan, rösta Pontán - För ett klimatvänligt Helsingfors som också är socialt och ekonomiskt hållbart."

Jag är Freja Pontán, en 20-årig medicinstuderande som är född och uppvuxen i Helsingfors. Jag ställer upp i kommunalvalet för att jag vill se ett hållbart Helsingfors där alla kan må bra och för att jag vill föra fram de ungas röster i politiken.

Jag har bott runt hela Helsingfors under mitt liv - rötter i östra och norra Helsingfors, och ett nytt hem nu i Mejlans. Helsingfors har alltid varit mig kärt med sin "storstadsfiilis" men också sin närhet till havet och naturen som inte verkar hittas på många andra ställen.

Jag har tagit studenten från Tölö Gymnasiums musiklinje, och min politiska erfarenhet består av ett riksdagsval och två aktiva år som förbundsstyrelsemedlem för Svensk Ungdom. Mina hjärtfrågor inom politiken är klimat och natur, boende och mentalvård.

Jag vill se ett klimatsmart Helsingfors som också är socialt och ekonomiskt hållbart.

Namn: Freja Pontán
Födelseår: 2000
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Medicine kandidat, koronasmittospårare, barista
E-post: freja.pontan@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Jag vill se ett koldioxidneutralt Helsingfors 2030, där vi också värnar om stadens natur och biodiveristet. Jag vill se att detta göra utan att skuldbelägga individen, utan genom att sätta ansvaret på de stora spelarna som orsakar problem. Vi ska också göra det så lätt som möjligt för individerna att göra de klimat- och miljösmarta besluten.

Jag vill också se att vi tar ansvar över den energi vi köper in i staden; vi är inte koldioxidneutrala om vi köper in massvis med kolbaserad energi.

Jag vill se att alla invånare i framtiden också har tillgång till natur nära sitt eget hem - människan mår bra av natur.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det krävs välmående individer för att bygga upp ett välmående samhälle. Jag vill satsa på mentalvården; både för barn och unga men också för de som är i arbetslivet eller redan ute ur arbetslivet.

Jag vill se mera resurser för skolorna så att de kan anlita mer kuratorer och psykologer. Mer resurser för ungdomsarbete så att vi kan hitta de som behöver hjälp och så att vi kan hjälpa dem.

Jag vill att alla som vill ha hjälp, kan få det - och detta görs genom att se till att det finns lågtröskel mentalvårdstjänster i staden, och att det finns tillräckligt av dem. Alla ska få de bästa möjliga verktygen att ta hand om sitt mentala välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Helsingfors är en stad som präglas av skyhöga bostadskostnader som bara fortsätter att stiga i höjderna. Om Helsingfors ska kunna vara en stad med mycket unga, barnfamiljer och pensionärer så måste vi se till att man med en normal lön kan bo kvar i Helsingfors.

Vi måste avveckla sådan byråkrati som står i vägen för byggande av lägenheter enligt behov; då vi påverkar hurudana lägenheter som byggs, och var de byggs, istället för att bygga enligt behov så kommer priserna stiga i och med att utbudet inte kan motsvara efterfrågan.

Jag vill kunna bo kvar i Helsingfors i framtiden också, och jag vill att du och alla andra som vill bo i Helsingfors, kan bo i Helsingfors.

Läs mer i vårt valprogram ›