Emmi Piippo

724

"Mitt Helsingfors lämnar ingen ensam. "

Jag är Emmi Piippo 25-årig magisterstuderande i statskunskap med förvaltning från Helsingfors. Jag ställer upp i kommunalvalet, eftersom jag drömmer om ett Helsingfors där ingen blir lämnad ensam.

Helsingfors är min favoritplats och mitt hem. Jag har vuxit upp på Malm och nu bor jag i Tölö. Det finaste i Helsingfors är dess stränder och små öar. Det är svårt att beskriva sig själv objektivt, så jag inkluderade mina vänner. Mina vänner beskriver mig som pålitlig, flitigt och kreativ.

Jag vill att stadens tjänster är tillgängliga för alla, inte bara för de som skriker högst. Samtidigt som vi bygger ett mer ekologiskt och jämlikt Helsingfors ska vi se till att alla mår bra. Jag vill att vi avskaffar strukturer som hämmar människor och klimat.

Namn: Emmi Piippo
Födelseår: 1996
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerande, politicies kandidat
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Alla har rätt till att må bra både fysiskt och psykiskt. Stadens uppgift är att se till att det finns resurser att säkerställa detta. Ingen ska bli utlämnad då livet inte går som planerat.

Staden ska se till att hälsovårdstjänsterna är fungerande och lättillgängliga också efter den kommande vårdreformen. Forskning visar att investeringar i psykiskt välmående minskar hälsoskillnader, bryter destruktiva spiraler och är ekonomiskt lönsamma. Att unga i dag mår sämre än någonsin är alarmerande. Det bästa sättet att förhindra utslagning är att ta itu med problemen i ett tidigt skede. Vårdkedjan ska vara heltäckande och ingen ska behöva bollas runt från en serviceform till en annan.

Det har redan nu noterats en ökning i psykiskt illamående i anslutning till coronakrisen. Det här är något som vi måste jobba med länge på olika nivåer, också kommunalt, efter att vi vunnit coronan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Vi befinner oss i en klimatkris. Ett växande Helsingfors ska säkerställa att vi har tillräckligt många arbetsplatser, bostäder, daghem, skolor, bibliotek, motionsplatser och hälsovårdstjänster samtidigt som vi måste se till att stadsutvecklingen konsekvent beaktar arbetet för att minska vårt gemensamma ekologiska fotavtryck. Helsingfors ska göra långsiktiga och hållbara beslut som gynnar framtiden.  

Vi behöver mer ambitiösa utsläppsmål och beslutsfattare som de facto jobbar för dessa mål. Vi ska bland annat göra fastigheterna mera energisjälvförsörjande och kollektivtrafiken så bra att det blir det självklara valet framom privatbilism. Eftersom målet ska vara ett bilfritt stadscentrum ska parkeringsplatser finnas i förorterna därifrån man smidigt tar sig till centrum med kollektivtrafik. Vi måste se till att invånarnas tillit till kollektivtrafiken kvarstår också efter coronakrisen. Det ska vara tryggt att använda sig av spårvagn, bussar och tåg utan att behöva vara rädd för sin hälsas skull. Vi ska se till att återhämtningen efter coronakirsen är grön, lönsam och ekologiskt hållbar.  

Stadsplaneringen och bostadspolitiken ska vara smart. I Helsingfors är andelen unga och studerande fler än genomsnittet på andra håll i landet. Studeranden behöver inte flera parkeringsplatser, utan fler lägenheter med skäliga hyresnivåer. Alla ska ha tillgång till grönområden och parker. Vi behöver flera gågator och ställen där vi fritt kan umgås. I mitt Helsingfors är alla stadsdelar miljövänliga, levande och trivsamma. ​

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Högklassig skola och småbarnspedagogik är vårt samhälles byggstenar och det mest effektiva sätten att skapa jämlikhet och minska differentieringen. För tillfället har Helsingfors en enorm brist på barnträdgårdslärare och närvårdare. Det behövs mera resurser till läroavtalsutbildningen och ett bättre samarbete mellan staden och utbildningsanstalten. Bristen på behörig arbetskraft finns även i skolsektorn. Vi måste säkerställa att den svenskspråkiga klasslärarutbildningen finns i Helsingfors även i framtiden och utreda möjligheter att ordna speciallärarutbildning. Det ska ses till att pedagoger är med i beslutsfattandet av saker som berör utbildning och skola. 

Coronapandemin har ökat ojämlikheten i vårt samhälle i flera olika sektorer. Nu om någonsin behöver utbildningen tilläggsresurser på alla olika utbildningsnivåer.

I många utbildningsprogram utför studeranden praktik. Praktik i bland annat social-och hälsovårdsbranschen är i regel oavlönad. De ojämlika strukturerna som börjar gro redan under studietiden, skapar ojämlikhet också senare i arbetslivet speciellt inom kvinnodominerade yrken där lönen i regel är lägre än mansdominerade yrken. På detta plan har Helsingfors möjlighet att bli föregångare, genom att betala en ersättning åt alla som utför praktik, oavsett studieinriktning eller bransch. 

Läs mer i vårt valprogram ›