Pia Santaharju

36

"Grankulla är vårt gemensamma hem, jag är färdig att göra min del i att behålla det trivsamt för alla."

Jag är 35 år och mamma till tre. Jag flyttade till Grankulla år 2004 och blev förtjust i det lilla bysamhället som finns här. Grankulla står för gemenskap och man bryr sig om varandra.

Som person är jag rättvis, lojal och ansvarstagande. Miljöfrågor är viktiga för mig, lika står jag i första led för att försäkra Grankulla biblioteks höga nivå.

På fritiden är jag grundare och moderator för Puskaradio Grani, lagledare i sonens innebandylag och förtroendevald i församlingen.

Namn: Pia Santaharju
Födelseår: 1985
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Tradenom, HSO
E-post: pia.santaharju@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Det kommande fullmäktigeperioden kommer att vara full med stora beslut inom Grankulla. Jag vill vara med för att försäkra bästa möjliga omständigheter för personalen inom småbarnspedagogiken, skolorna och vården. De är ryggraden i vårt samhälle och förtjänar en röst bland beslutsfattarna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

För att uppnå målet för ett koldioxidneutralt Grankulla räcker det inte med att staden gör sin andel, utan invånarna behövs också aktiveras. Grani Kiihdyttämö är ett bra projekt för de som redan är intresserade i ämnet, men för att få resten av invånarna engagerade behövs mer uppmärksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Efter covid-pandemin finns det många grankullabor som har varit isolerade från samhället i över ett år. För vissa blir tröskeln att åter förena sig med det vardagliga livet för högt. Vi behöver en plan för att nå ut till alla våra invånare som behöver hjälp för att återgå till det normala.

Läs mer i vårt valprogram ›