Pia-Lisa Sundell

42

"En röst på mig är en röst för barnen - Framtiden är jämställd! "

Som verksamhetsledare för en barnskyddsorganisation är jag expert inom frågor som berör barn, unga och barnfamiljer. Barnets rättigheter och barnets bästa är centrala frågor för mig. Politisk beslutsföring ska basera sig på barnkonsekvensanalyser. Jag står upp för demokrati, jämställdhet, jämlikhet, delaktighet och rättvisa.

En välskött ekonomi garanterar välfungerande tjänster.

Namn: Pia-Lisa Sundell
Födelseår: 1972
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla - Kauniainen
Titel: verksamhetsledare
E-post: pia.sundell@bvif.fi
Tel: 0405019105
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

I “världens barnvänligaste land” baseras alla politiska beslut på gedigna barnkonsekvensanalyser. Barnets rättigheter respekteras och barnets bästa prioriteras. Coronakrisen har långtgående effekter på barn, unga och barnfamiljer. Dessa behov måste uppmärksammas. Att satsa på barn, unga och barnfamiljer är en investering i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande rättighet. Jämställdhet är välfärdssamhällets centrala framgångsfaktor. En jämställd framtid är nyckeln till ekonomisk och social framgång i kommunerna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi och näringsliv garanterar kvalitativa välfärdstjänster och service. En trygg vardag skapas genom barnkonsekvensanalyser i beslutsfattandet, omsorg om människan vid livets olika skeden och medvetna investeringar.


Läs mer i vårt valprogram ›