Petrus Pennanen

722

"Frihet, förnuft och kärlek! Låt oss skapa en bättre värld tillsammans genom samarbete, vetenskap och respekt för varandra."

Jag är doktor i kärnfysik och internationellt erfaren programvaruentreprenör. Jag är också stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors och har arbetat hårt för att utveckla staden.

Hjälp mig fortsätta mitt arbete för att omsätta bland annat följande viktiga frågor i praktiken, jag vill:

+ ersätta förbränning av miljontals ton kol med massproducerad småskalig kärnkraft med närapå nollutsläpp

+ öppna skolor och andra ofta tomma offentliga utrymmen för kommunal användning av stadsborna för fritidshobbyer och kultur

+ öka urban biologisk mångfald och stadsodling på hustak och torg samt i stadens parker

+ bygga bara högklassigt, snyggt och hållbart utan att inkräkta på grönområden

I synnerhet vill jag hjälpa de mest utsatta, ofta marginaliserade individerna, såsom narkomaner och sexarbetare, att hålla sig vid liv och friska. Jag vill att alla ska ha lika möjligheter att delta i samhället.

Under min aktiva fullmäktigeperiod har jag gjort över 30 fullmäktigemotioner och klämmar om mina teman. Jag jobbar för att vår stad ska bli en bättre plats för människorna och naturen.

Jag är ekonomiskt oberoende och med i politiken för att jag vill bygga en bättre värld för oss tillsammans.

Tack 💚

Obunden  
Namn: Petrus Pennanen
Födelseår: 1972
Kommun: Helsingfors
Hemort: Ulrikasborg, Helsingfors
Titel: Doktor i kärnfysik, stadsfullmäktigeledamot
E-post: petrus.pennanen@avoinpuolue.fi
Tel: 0405020355
www: https://avoinpuolue.fi

Viktiga politiska frågor