Pavel Petrov

723

"Med hjärtats språk och förnuftets röst för stadens bästa"

Hej! Mitt namn är Pavel Petrov och jag är en 28-årig helsingforsare med rötterna i Vitahavskarelen.

Jag studerar historia, journalistik och statskunskap vid Helsingfors universitet. Vid sidan av detta jobbar jag som forskningsassistent och frilansar som journalist. I fem år har jag arbetat inom tredje sektorn för att främja integration i huvudstadsregionen och svenska som integrationsspråk.

Mitt politiska engagemang är mångsidigt och sträcker sig från styrelsen för Svensk Ungdom i Helsingfors till Justitieministeriets delegation för etniska relationer.

Namn: Pavel Petrov
Födelseår: 1992
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Forskningsassistent, frilansjournalist, historiestuderande
E-post: pavelpetrov2021hki@gmail.com
Tel: 0401889690
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Ett trivsamt och välmående Helsingfors handlar om att allas kunskaper och färdigheter finner sin bästa möjliga tillämpning. Det handlar även om trygg och stödjande gemenskap som var och en helsingforsare bör ha tillgång till. Jag vill arbeta för att nya invånare från både utlandet och övriga Finland ska kunna känna sig nyttiga och hemma i Helsingfors!

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Ambitiös stadsplanering och byggpolitik är nödvändiga för att säkra positiv utveckling i Helsingfors. Jag vill arbeta för att genomföra nödvändiga innovationer med hänsyn till huvudstadens unika historiska karaktär. Helsingfors ska byggas smart, hållbart och vackert!

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Tillgången till landets mångsidigaste kulturliv spelade en avgörande roll i mitt beslut att flytta till just Helsingfors. Jag vill se till att konstnärlig och vetenskaplig kreativitet har rum och råd med att blomstra i vår härliga stad. Mitt Helsingfors ska vara landets kultur- och vetenskapsarbetarvänligaste stad!

Läs mer i vårt valprogram ›