Petra Ekberg-Kontula

58

"Jag vill jobba för en välmående, trygg och dynamisk kommun – tillsammans med dig! "

Jag har bott i Kyrkslätt i över tjugo år. Då jag och min man bildade familj började vi blicka västerut och fann Kyrkslätt som ett ganska naturligt val, en kommun nära huvudstadsregionen med en ännu rätt hyfsad prisnivå på boendet. Den mångsidiga, trygga närmiljön och naturen tilltalade oss också som nyblivna föräldrar och gör det fortfarande.

När barnen var små arbetade jag som socialarbetare i grannkommunen Sjundeå och fick under den tiden en bra insyn i så gott som alla socialvårdsfrågor. Som tjänsteman blev jag redan då förtrogen med beredningsarbetet inför social- och hälsovårdsreformen. Det blev en hel del arbetsresor inom den dåvarande samarbetsregionen, på morgonen kunde jag ha ett möte i Ekenäs medan arbetsdagen avslutades med ett annat i Högfors. Jag ser det som en rikedom att jag fick vara med om att utveckla ett lokalt samarbete. Mycket finns att göra inom de närmaste åren när reformen ska bli av.

Sedan över tio år tillbaka har jag arbetat som sakkunnig inom pensionsbranschen. Arbetslivsfrågor står mig mycket nära, för tillfället kanske de som främst berör välmående och ork i arbetslivet. Förenklat, min idealbild av ett samhälle är att alla dess invånare ska ha förutsättningar att må bra, är det då i sin närmiljö eller på arbetet.

Mitt främsta tema i min valkampanj är ungdomars välfärd. I en kommun som ännu rätt långt består av små byasamhällen har vi mycket som talar för att vi kan garantera våra ungdomar tillsyn och trygghet, men som vi vet, mår också en stor del unga ganska dåligt och bakgrundsorsakerna är naturligtvis väldigt olika. Problemet är komplext, allt från marginaliserade ungdomar till allmänt illamående som för tillfället till exempel har att göra med isoleringen på grund av coronapandemin.

I mitt intresse ligger därför att arbeta för att bevara de strukturer som fungerar i vår kommun, men att också motarbeta det som inte säkerställer en långsiktig grundtrygghet för våra barn och ungdomar.

Namn: Petra Ekberg-Kontula
Födelseår: 1972
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Ravals
Titel: Politices magister, sakkunnig i pensionsfrågor
Medlem i :

Viktiga politiska frågor