Peter Silfverbrand

42

"Mera liv, större tillväxt och ökat intresse för Ingå!"

Med 20 års erfarenhet i underhållningsbranschen vill jag väcka liv i Ingå, hjälpa kommunen att växa och skapa intresse för vår underbara kommun.

Namn: Peter Silfverbrand
Födelseår: 1981
Kommun: Ingå
E-post: psilfverbrand@gmail.com