Peter Norrgård

28

""Jag vill se ett bättre samarbete , mindre osämja och en positiv framåtanda i det politiska arbetet . En stabil och välskött ekonomi med sund investeringstakt lägger grunden för vår framtid. För mej är varje kommuninvånare i hela kommunen lika viktig . Med jämlik behandling och välmående invånare får vi en attraktiv kommun." "

Jag är egen företagare inom bussbranschen sedan 2018 . Jag har trivts med mitt jobb genom hela livet . Började som chaufför 1992 - 2010 , sedan utbildade jag mej till transportledare , varefter jag jobbat som trafikledare samt trafikchef 2011 - 2018. Livet för med sej nya utmaningar och började eget företag februari 2018. Jag är gift med Eva-Maria och har tre barn,Isak 18 år , Matilda 16 år och Johannes 12 år .Vi bor på Österö i Maxmo skärgård och här trivs jag med min familj i lugnet vid havet .Under jakttiden tillbringar jag många långa dagar i skogen för att träna mina två älghundar inför jakten . Det är avkoppling för mej och hela familjen . Jag har varit fullmäktigemedlem i tre perioder i gamla Maxmo kommun ,samt samgången med Vörå . Steg av för 8 år sedan , men intresset för samhällsfrågor har aldrig svalnat . Jag var med och bildade Maxmo skärgårdsförening 2015 ,i vilken jag fungerade som ordförande i 5 år fram till 2020. Jag är nu mera aktiv medlem i styrelsen . I och med mitt jobb som trafikchef och egen företagare så är mitt stora intresse också problemlösning ,den ena dagen inte den andra lik. Det är Jag!

Namn: Peter Norrgård
Födelseår: 1970
Kommun: Vörå
Hemort: Österö, Maxmo skärgård
Titel: Företagare
E-post: peter@nbtrafik.fi
Tel: 045 1247300

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Mera bostäder, befintliga hyreslägenheter hålls i gott skick och nya attraktiva bostadsområden är viktigt för att få mera som flyttar in ,samt att få våra ungdomar att stanna kvar i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Farbara och trafiksäkra vägar , sommar som vinter är oerhört viktigt . Vägnätet är på god väg att falla sönder , det får inte hända . Vägnätet är viktigt för de som pendlar , för skoltrafiken och för alla som är på vägen .

Läs mer i vårt valprogram ›