Peter Björksten af

240

"Borgå, en kulturell stad med växande livselixir "

Har varit "Borgåbisi" i drygt 2 månader, före det sommargäst i över femton år. Att bli tillfrågad att ställa upp i kommunalvalet är en stor ära för mej. Jag är för min del färdig att ge vad jag har att ge. Som ännu litet "outsider"ser jag säkert ännu saker och ting med andra ögon än en riktigt infödd Borgåbo, vilket kan vara en stor fördel.
Jag är uppvuxen i Grankulla där jag bott i över tjugofem år. Till yrket köksmästare med en lång erfarenhet som privatföretagare. Även några års jobb som lärare på yrkesskolan i Karis gav mej en god och härlig kännedom om ungdomarnas tankesätt. Fyra år som förtroendevald i bildningsnämnden i Karis stad gav mej en stor kunskap och en fin erfarenhet. Sist men inte minst, som fembarns pappa har man också en hel del kött på benen gälland barn och ungdom.
Vill jobba för barn, ungdomar samt åldringar. Alla dessa åldersgrupper skall känna sej trygga i vårt Borgå. Även småföretagarna ligger mej nära om hjärtat och ett samarbete med staden är av stor vikt. Vi bör värna om vår underbara natur och fina klimat. Jämnställdhet är för mej en självklarhet.
Vad gäller stadens ekonomi gäller en enkel medicin, Har man inte stora inkomster, kan man inte ha stora utgifter

Namn: Peter Björksten af
Födelseår: 1961
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Köksmästare
E-post: peter.bjorksten@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Kära företagare. Jag lyfter på hatten för er dagligen, men särskillt i dessa tider. Att vara företagare är inte enbart ett jobb, det är en livsstil. Jag har själv gjort det i många år ungefär hälften av mitt liv. Ni som använder lokala företagare, ni skall ha ett stort TACK. Små butiker och lokala restauranger är så viktiga för både turismen, staden och för oss Borgåbor.
Med att handla lokalt och stöda företagarna får du alltid det "lilla extra".

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Visst har vi det fint i Borgå. Vi har en härlig natur med skog och skärgård. Vi har ett stort utbud av kultur, historia och konst. Idrottsutbudet är mångsidigt och växer mot det positiva. Vi har helt fantastiska skolor för både stora och små. Vi har duktiga företagare med ett väldigt mångsidigt utbud. Om vi värnar och är stolta över detta kommer vi i framtiden att bli fler invånare som får njuta av dessa "livselixir"

Läs mer i vårt valprogram ›