Peter Ahlroos

53

"Satsa på de unga! Det gangar både dem och har inverkan på inflyttningen."

Har under 30 år arbetat i, vid och för utbildning vid alla stadier, och ställer mig gärna till förfogande för dig som också tycker frågor om de unga och utbildning ligger dig nära om hjärtat.

Namn: Peter Ahlroos
Födelseår: 1968
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: IKT-pedagog
E-post: peter.ahlroos@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Vi har ett bra skolnät i Vasa, det var också det främsta orsaken att jag valde att flytta till just Vasa för knappt 20 år sen. Vi kunde satsa mer på den, och upplever att det finns andra än jag som skulle välja Vasa för att vi har den bästa skolan i Österbotten!

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

De ungas välmående är A och O! I ett post-corona-samhälle finns utmaningar vi inte ännu sett, men som vi bör ta på allvar. Jag tror vi äldre, med livserfarenhet, klarar av olika situationer, men de unga har kanske inte samma förutsättningar, samma verktyg, samma utgångsläge som vi äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Jag vill inte begränsa mig till idrott och motion, men även andra sysselsättningar. Själv har jag sprungit till jobbet, mina barn har länge väntat på en skatepark, som finns på de flesta ungdomstäta orter, så det kan finnas såväl billiga som dyrare satsningar för aktiviteter som påverkar det fysiska välmåendet. Det psykiska välmåendet är tex Rockskolan, som ena sonen går i.

Läs mer i vårt valprogram ›