Erik Perklén

88

Jag bor med fru och tre barn i västra Sjundeå där jag bedriver lantbruk. Det här är andra gången jag ställer upp i kommunalvalet. Senaste period har jag varit medlem i bygg- och miljönämnden. Viktiga frågor för mig är en sund utveckling av boende och företagande i hela kommunen. Jag tror jag har en bra bild hur man kan göra detta och samtidigt stärka Sjundeås trumfkort som en levande och naturskön landsbygdskommun.

Namn: Erik Perklén
Födelseår: 1985
Kommun: Sjundeå
Hemort: Vejans
Titel: Lantbrukare