Björn Peltonen

24

"Tekninskt och ekonomiskt kunnande till fulmäktige."

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Björn Peltonen
Födelseår: 1971
Kommun: Hangö
Hemort: HANGÖ
Titel: Technical Manager/Byggnadsingenjör

Viktiga politiska frågor