Linda Pellfolk

37

"Viktiga frågor för mig är jordbruk, företagande, barn och förvaltning. Vi har en stabil ekonomi i Närpes och då kan vi mer än bara släcka bränder. Förebyggande åtgärder är viktiga på lång sikt och ger mervärde för den enskilde invånaren. Med förebyggande åtgärder menas både t.ex. hälsogranskningar och en meningsfull fritidssysselsättning. Förvaltningen ska vara lättförstådd och lättillgänglig. De politiska styrdokumenten är viktiga och ska förankras väl."

Lantbruksföretagare med ekologisk mjölkproduktion. Pol.mag. i offentlig fövaltning. Sambo med Jussi och mamma till Adelina och Odo.

Namn: Linda Pellfolk
Födelseår: 1988
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: lantbruksföretagare, pol.mag.
E-post: lpellfolk@hotmail.com
Tel: 0500362418
Medlem i :

Viktiga politiska frågor