Patrik Smulter

39

"Bildning, kultur och hälsa är hjärtefrågor för mig. Barn och unga ska få växa upp i en trygg stad där ekonomin är välskött. "

Jag är rektor för det största svenskspråkiga musikinstitutet i Finland. Till utbildningen är jag FM i musikvetenskap och gitarrpedagog med ledarskapsstudier vid bl.a. ÅA, Jyväskylä universitet och Utbildningsstyrelsen. Jag har arbetat med musikutbildning för barn och ungdomar hela min yrkesverksamma tid. En grundtanke som följt mig genom åren är att lyssna på de unga och våga göra nödvändiga förändringar.

Jag vill överlag arbeta för att barn och unga skall må bra och för att samhället ska satsa på bildning och kultur. Anslagen för bildning och kultur får inte skäras ned trots att de ekonomiska utsikterna blir sämre.

Jag har bott i många delar av Svenskfinland; Vasa, Jakobstad, Åbo, Karis, Helsingfors och sedan 2018 är jag bosatt med fru och barn i Grankulla. Studierna förde mig också tidigare till musikhögskola i Danmark.

Som relativt nyinflyttad i Grankulla ser jag fortfarande på staden med en intresserad entusiasm för det nya. Mycket fungerar utmärkt här men bildningen och kulturen behöver alltid stödas så att nivån och utbudet förblir högt. Det betyder i sin tur att stadens ekonomi bör skötas väl.

Jag är en stor vän av motion och stöder gärna idrottsföreningar och olika möjligheter till motion för stadens invånare. De fina motionsspåren och trapporna i staden är testade mången gång. De här ska upprätthållas och eventuellt ännu utvecklas. Kampkonster har största delen av mitt liv hört till mina hobbyn och jag har svart bälte i både aikido och karate.

Jag har alltid varit samhällsintresserad men mitt intresse för politik utvecklades under min studietid vid Åbo Akademi där jag bl.a. var både styrelsemedlem och fullmäktigeordförande för studentkåren samt studentrepresentant i Åbo Akademis styrelse. Nuvarande förtroendeuppdrag är bl.a. styrelsemedlem (vice ordf.) i Grankulla musikfest samt styrelsemedlem i Finlands musikläroinrättningars förbund där jag t.ex. jobbar med de nordiska kontakterna för förbundets del.

Fritiden tillbringar jag överlag med familjen, fru och ett barn under skolåldern. Stadens lekplatser har blivit mycket bekanta. Annars försöker jag musicera även på min fritid eller läsa böcker, ibland med historisk anknytning eftersom även historia är ett intresse för mig.

Jag vill också jobba för ett livskraftigt stadscentrum och en levande tvåspråkighet.

Namn: Patrik Smulter
Födelseår: 1972
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Rektor
E-post: psmulter@icloud.com
Tel: 050 5285270

Viktiga politiska frågor