Patrik " Pati " Limnell

26

"Positiv Aktiv Tillförlitlig Iderik = Pati"

Aktiv pensionär, med många järn i elden
En stark allround man med sunt förnuft och tänkande

Namn: Patrik " Pati " Limnell
Födelseår: 1952
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Föesälj.chef / Pensionär
E-post: pati.limnell@gmail.com
Tel: 0400505202
Medlem i :

Viktiga politiska frågor