Patrik Kanerva

46

" Jag vill jobba för en stark och framgångsrik region och i det ingår ett framgångsrikt och attraktivt Korsholm! Nyckeln är välmående och framgångsrika företag och byar, företagarna skapar arbeten och bidrar så att vi kan bygga den kommun vi vill bo i. Vi behöver även se till att våra grannar har det bra genom aktivt samarbete och gemensamma mål. Idag skapar vi grunden för att öppna, eller dra in skolor och daghem dom kommande tio, femton åren. Valet är vårt! "

Jag är Patrik Kanerva, 46år från Solf

Ställer upp för andra gången. Perioden 2017-2021 har jag haft följande uppdrag:
-Sosialnämden, ordinarie
-Byggnadsnämden, ersättare
-Kårkulla samkommun fullmäktige, ordinarie
-Rådet för personer med funktionsnedsättning, ordinarie

Jobbat de senaste 16 åren inom golv-branschen och i nuläget sysselsätter vi 8 medarbetare

På fritiden går jag gärna en golf-runda med mina kompisar och på helgerna kopplar jag av tillsammans med min sambo i husbilen. Dom lokala camping-parkeringarna i kommun, Klobbskat och Sommarösund har av oss varit välbesökta. Vandringslederna likaså.

Namn: Patrik Kanerva
Födelseår: 1975
Kommun: Korsholm
Hemort: Solf
Titel: Företagre, VD
E-post: kanerva.patrik@gmail.com
Tel: 050-4959880

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

VI i Korsholm kunna erbjuda natursköna bostadsområden på landsbyggden men även ”city” områden med kompaktare tomter. VI ska skapa trevliga boende miljöer och mångsidiga hobby möjlighteter runt om i Korsholm

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Den redan höga kvaliteten på småbarnspedagogiken och skolorna bör vi se till att bevara och samtidigt öka resurserna för stödpersoner och assistenter i klasserna.

Läs mer i vårt valprogram ›