Ulla-Stina Palomaa

612

Jag strävar efter god omsorg och vård för alla Vandabor, speciellt för våra seniorer. Vården bör vara anpassad till individens behov. Vård och omsorg bör också ges på svenska.

Namn: Ulla-Stina Palomaa
Kommun: Vanda
Titel: Pensionär, HVM
E-post: stina.palomaa@gmail.com