Owe Sjölund

126

"En välmående stad med ekonomin i balans, som vill och kan fungera som motor i regionen."

Jag är född i Pedersöre där jag även gått i skola innan jag gjorde en vända i Helsingfors för studier vid Tekniska Högskolan. Numera är jag bosatt i Jakobstad med fru från Nykarleby. För att det regionala skall fyllas så tillbringas somrarna på sommarstugan i Larsmo. Till familjen hör även två utflugna barn. Jag har suttit tre perioder i fullmäktige, åtta och i stadsstyrelsen och de två senaste åren som ordförande för stadsstyrelsen.

Namn: Owe Sjölund
Födelseår: 1966
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: DI, sakkunnig
E-post: owe@sjolund.fi
Tel: +358 400 666202

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Samspelet mellan näringslivet och närsamhället är en grundförutsättning för en fungerande stad. För att kunna ge de rätta förutsättningarna för ett fungerande näringsliv måste staden ha ekonomin under kontroll.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

För att staden skall kunna växa krävs att staden svarar på de behov som finns inom byggande och boende. Den allt mer växande trenden att bo på hyra förutsätter att staden agerar och möjliggör byggande av hyresbostäder. Om det inte finns privata investerare som är villiga att satsa bör staden genom egna stasningar tillgodose behoven. Utan bostäder som uppfyller dagens krav kan staden inte växa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Samhället skall byggas från grunden. Det är en rättighet för barn och ungdomar att få gå i friska skolor och få en högklassig undervisning. Jakobstad har under de senaste åren satsat en hel del på skolor och undervisning, men ännu finns saker som måste göras. Våra skolor och närheten till skolor och språkbadsskolan är konkurrensfaktorer som bör användas i marknadsföringen av staden.

Läs mer i vårt valprogram ›