Anna Övergaard

44

"Nykarleby är med och når klimatmålen 2030. Nykarleby Stad är en jämställd arbetsgivare. Arbetet mot närståendevåld intensifieras."

En öppensinnad människa mitt i livet. Bollar som alla andra med att hinna, orka, och vilja en massa. Familj, bonusbarn, storfamilj, vänner, stort socialt nätverk.

Jag är uppmärksam, empatisk och nyfiken, och vill alltid lära mig mer. Jag är lojal, kvicktänkt och har lätt för att vända allt till det bästa. Engagerad i samhälle, kultur, kyrka, kvinnojouren.

I mitt arbete med barnskydd och familjerehabilitering ser jag var kommunen behövs för att hjälpa och stöda. Min företagarbakgrund gör att jag inte är rädd för att föreslå, ta intitiativ, ta plats.

Sköter om mig med att läsa och lära (böcker, tidningar, sociala media, nyheter, ljudböcker, poddar, webinarier), röra på mig (Janne släpar mig till gymmet, yogar hemma, mår bra i naturen, saknar hundpromenader), få nya intryck (resa!, konst, film, umgås med nya människor, nya sammanhang, närturism).

Namn: Anna Övergaard
Födelseår: 1985
Kommun: Nykarleby
Hemort: Nykarleby
Titel: familjearbetare, studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Jag vill arbeta för en klimatsmart utveckling i Nykarleby, med mätbara målsättningar och årlig uppföljning. Kommunerna har en avgörande roll för att Finlands klimatmål ska uppnås 2030.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Nykarleby är en stor arbetsgivare, av vilka majoriteten är kvinnor, och staden ska ansvara för en jämställd personalpolitik. Jag vill att Nykarleby Stad inför könsmedveten budgetering och ordnar fortbildning om metoderna för personal med budgetansvar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

En enhetlig rutin behöver utvecklas för att muntligt ta upp frågan om våld i parrelationen och hemmet, både i den allmänna hälsovården, på mödrarådgivningen och inom skolhälsovården. Diskussioner om respekt, övergrepp och våld ska förekomma kontinuerligt på alla stadier av utbildningen.

Läs mer i vårt valprogram ›