Werner Orre

44

"För ett levande Raseborg!"

Werner Orre är fullmäktigeledamot i Raseborg och ordförande för tekniska nämnden. Han brinner för samhällsfrågor och politik.

Namn: Werner Orre
Födelseår: 1974
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: PM , Juridisk specialrådgivare / PM, Oikeudellinen erikoisasiantuntija
E-post: werner.orre@gmail.com
Tel: +358400699260
www: http://www.wernerorre.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor