Olivia Landén

33

"För ett jämställt, hållbart och framåtsträvande Raseborg!"

Jag är 21 år gammal och har för tillfället mellanår. Min vardag fylls av jobb, läsning och en del löpning. Politik har alltid intresserat mig och jag har varit aktiv som tidigare ordförande för Svensk Ungdoms Jämställdhetsutskott samt suttit i Raseborgs Ungdomsfullmäktige.

Jag ställer upp i kommunalvalet i Raseborg för att jag vill föra fram ungas röst i samhället. Det är viktigt att unga representeras när frågor som gäller deras framtid diskuteras. Att delta i beslutsfattandet och sänka tröskeln för andra att engagera sig är något jag vill göra. För ett jämställt, hållbart och framåtsträvande Raseborg!

Namn: Olivia Landén
Födelseår: 2000
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg, Ekenäs
Titel: Student
E-post: o.landen@icloud.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

De beslut vi gör idag påverkar kommande generationer. Därför är det viktigt att vi i Raseborg tar aktiva beslut för en miljövänligare vardag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Att arbeta i förebyggande syfte är viktigt för att i framtiden ha en välmående befolkning. Det psykiska välmåendet bland unga har försämrats avsevärt. Därför är det viktigt att försäkra att vårdtjänster är lättillgängliga för alla.

Läs mer i vårt valprogram ›