Marie-Therese Olenius-Noopila

610

Jag jobbar inom kulturbranschen med att koordinera och producera evenemang, kurser, klubbar, skolningar, etc för såväl barn som vuxna.

Namn: Marie-Therese Olenius-Noopila
Födelseår: 1993
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda
Medlem i :