Anna Oksanen

43

Jag är född och uppvuxen i Karis och för tillfället bosatt även i Åbo där jag studerar på Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Jag anser att beslutsfattande alltid ska ske på basen av kunskap, fakta och vetenskap då det är möjligt. Alla individer ska ha samma möjligheter att förverkliga sina drömmar och detta kan förverkligas genom att skapa ett öppnare, mer hållbart och välmående samhälle.

Jag har ett stort intresse för att förändra min omgivning till det bättre och har under åren tagit mig an olika förtroendeuppdrag. Som tidigare styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår och nuvarande ordförande för utskottet Liberala Studerande har jag fört fram studerandes röst i olika beslutsfattande organ samt i den samhälleliga debatten.

Namn: Anna Oksanen
Födelseår: 1995
Kommun: Raseborg
Titel: Magistersstuderande i ekonomi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Alla ska ha jämlika möjligheter till avgiftsfri och kvalitativ utbildning oberoende bakgrund. Skolgången ska vara trygg för den unga på alla stadier. Satsningar på utbildning och de ungas skolgång är investeringar i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Satsningar på utbildning är investeringar i framtiden - samma gäller när vi satsar på välmående. Det är viktigt att satsa på den förebyggande verksamheten och se på välmående mera långsiktigt samtidigt som vården måste vara lättillgänglig och kvalitativ då individen behöver den.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Klimatfrågan är en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna, men hållbarhet för mig handlar minst lika mycket om det ekonomiska och sociala. En hållbar ekonomi är en av grundförutsättningarna för en fungerande kommun och även en av grunderna till social hållbarhet. Ett livskraftigt näringsliv skapar arbetstillfällen och är en av grunderna för en attraktiv och fungerande kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›