Jojje Öberg

51

"För ni som tror på oss unga."

Jag är 20 år och studerar till byggnadsingenjör i Novia. Mina fritidsintressen är ishockey och motionsidrott.

Namn: Jojje Öberg
Födelseår: 2000
Kommun: Ingå
Hemort: Ingå Inkoo
Titel: Studerande Opiskelija
E-post: jojje.oberg@icloud.com
Tel: 0442089110
Medlem i :