Patrick Nysten

32

"Common sense!"

Jag är Grankullabo av tredje generation, gift och har tre söner. Så gott som hela mitt liv har jag varit företagare vilket jag stortrivs med.
I senaste kommunalvalet ställde jag upp för första gången efter att i flera år följt med beslutsprocesserna från kommunens protokoll. Dessa fyra år som invald har gjort mig även mer övertygad om att jag behövs i Grankulla politiken. Jag är på gränsen till envis och har en förmåga att få saker gjorda. Jag är mycket insatt och genuint intresserad av allt som berör Grankulla, därmed har jag lätt för att fatta förnuftiga beslut. Jag ger mitt allt för Granis bästa!

Namn: Patrick Nysten
Födelseår: 1973
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Företagare
E-post: patrick.nysten@owix.fi
Tel: 050-2777

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

”Ormhuskonceptet” är en katastrof på alla fronter. Vi skall ta en time out för att se vad vi på riktigt behöver. Den stora frågan är om det faktiskt behövs ett stadshus i centrum eller kunde stadens kontor var någon annanstans. Det finns inget bådskande behov av att riva vårt nuvarande stadshus som gott kunde fungera som ett Grani hus med massor av aktiviteter, medborgarinstitut med mera. Det ger oss ett levande centrum. Nu då stadsbanan kommer att byggas är det viktigt att det planeras bra. Tex stationsområdet inkluderande dess P-plats skall planeras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Utbildning är mycket viktigt. Därför var det synd att jag ej lyckades övertyga de andra politikerna samt tjänstemännen att erbjuda Prakticum plats i Villa Odenwall. Detta skulle ha gett våra barn ett till allternativ till gymnasieutbildning på lokal nivå. Hoppas vi ännu kan göra det. Jag har ej gett upp.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det är viktigt för mig att min omgivning har det bra. Jag jobbar för att alla Grankullabor, såväl gammal som ung, skall ha det så bra som möjligt. Det är inte alltid en fråga om pengar utan om att göra saker på ett förnuftigt sätt. Jag har själv som både barn och vuxen varit aktiv inom många av Granis föreningar, på senaste tid även som förälder till mina barn som deltagit i hobby verksamhet. Jag känner mycket väl till föreningarnas behov och vet hur viktiga de är för invånarnas välmående. Jag vill att de föreningar/klubbar som engagerar och aktiverar grankullabor skall stödas. Jag sätter själ och hjärta för Grankullabornas välmående och för att alla skall ha det så bra som möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›