Tanja Nyman

427

"Barnen och ungdomarna är nyckeln till vår framtid"

Jag jobbar som språklärare i en finskspråkig grundskola. Jag jobbar också som guide i Uleåborgs regionen.
Jag fungerar som ordförande för SFP i Uleåborg och är ordförande för Uleåborgs Pohjola Norden.
Mina värden är gemenskap, jämlikhet, göra tillsammans och respektera andra. Som person är jag positiv, social och vågar ta initiativ och beslut.

Namn: Tanja Nyman
Födelseår: 1965
Kommun: Uleåborg
Hemort: Uleåborg
Titel: Språklärare
E-post: tanjamarianyman@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Barnen och ungdomarna är nyckeln till vår framtid. Jag vill arbeta för att vi även i framtiden har en kvalitativ grundskola. Jag anser att det behövs mer resurser inom grundskolan, så att varje barn kan känna sig trygg i skolan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Barnen och ungdomarna är nyckeln till vår framtid. Jag vill se mer satsningar på service för de ungas välmående. Vi behöver mer lågtröskelservice så att varje barn och ung person får stöd och vård då när hen behöver det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Uleåborgs universitet och företag är en föregångare gällande klimatinnovationer. Vårt Uleåborg ska vara vägvisare gällande klimatsmarta lösningar.

Läs mer i vårt valprogram ›