Jan-Ove Nyman

67

"Miljövänligt, rättvist och livskraftigt närsamhälle."

Jag är 44 år gammal Purmobo som är bosatt i Karleby. Jag bor på Kyrkbacken tillsammans med min familj: sambo, två tonårspojkar och en hund. Till utbildningen är jag agronom och jobbar som verksamhetsledare för MTK i Mellersta-Österbotten. På fritiden är jag företagare och jag vill bygga ett nätverk av biogastankningsstationer i Finland. Själv har jag kört gasbil i fem år.
Jag är också ordförande för anrika Gamlakarleby idrottsförening.
Är lokalpolitiskt aktiv och bl.a. viceordförande för Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd, medlem i SFP Österbotten kretsstyrelse och ordförande för SFP:s lokalavdelning i Karleby.
Mina hobbyn är motionering tillsammans med vår hund, materialförvaltare för sonens juniorfotbollslag i GBK, jakt och matlagning. Är skogsbrukare och medlem i Metsäliittos fullmäktige.
Jag är aktiv inom kommunalpolitiken för jag vill påverka och utveckla mitt närsamhälle.

Namn: Jan-Ove Nyman
Födelseår: 1976
Kommun: Karleby
Hemort: Karleby
Titel: Agronom
E-post: biogas@jan-ove.fi
Tel: 0451294427

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Företagen är basen för hela vår samhällsuppbyggnad. Företagen sysselsätter och genererar skatteintäckter så vi inom offentliga administrationen har något att fördela. Utan företagande och sysselsättning fungerar inte vårt demokratiska samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Kommunen ska i sitt beslutsfattande och verksamhet ta miljön i beaktande. Miljöfrågorna blir i skymundan för klimatfrågorna. Vi kan och bör beakta vår närmiljö.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Kommunen har plaberingsmonopol i Finland. Denna monopolställning ska förvaltas väl. Kommunala markinköp och markplanering ska genomföras på ett möjligen rättvist sätt. Markplaneringen ska vara tillåtande, inte begränsande. Markägarens bestämmanderätt över sin egendom ska respekteras.

Läs mer i vårt valprogram ›