Mikael Nylund

42

"Goda beslut och innovativa lösningar bäddar för en framtida välmående kommun"

Familjefar med fru och tre barn. Jobbar som utvecklingschef på N3M Power. Har under senaste fullmäktige period fungerat som fullmäktige ledamot och ordförande för miljö och byggnadsnämnden samt nuvarande ordförande för SFP i Raseborg. Jag är en inspirerad och framåtriktad person med kristna värderingar

Namn: Mikael Nylund
Födelseår: 1981
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: Utvecklingschef
E-post: m@ccon.fi

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Ett gott företagarklimat och förutsättningar för företagande är en förutsättning för en välmående kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Som kommunalpolitiker tycker jag att det är vår plikt att vara en föregångare vad gäller klimat och miljö.

Läs mer i vårt valprogram ›