Kenneth Nylund

33

"Småstad som bäst, med landsbygden inkluderad i alla stora beslut. "

Jag ställer upp i kommunalvalet för att jag vill vara med och föra samhällsbygget framåt ännu en fullmäktigeperiod.
En av de viktigaste frågorna för alla invalda politiker efter det här valet blir att vara med och bygga upp det nya social- och hälsovårdssystemet i vårt landskap.
En annan, för mig, viktig fråga i hela Österbottens perspektiv, är trafikplaneringen i anslutning till där riksvägarna 8 och 19 möts i Ytterjeppo.

Namn: Kenneth Nylund
Födelseår: 1968
Kommun: Nykarleby
Hemort: Ytterjeppo
Titel: Systemansvarig och datasäkerhetschef. Sittande fullmäktigeledamot.
E-post: kenneth.nylund@ytterjeppo.fi

Viktiga politiska frågor