Nicklas Nygård

57

"Det ska vara enkelt att leva i Korsholm"

Jag är född och uppvuxen i Kvevlax där jag också är bosatt med min familj.
Jag jobbar i mitt eget företag mestadels med snickeriprodukter och -tjänster. På fritiden är jag gärna ute i skog och mark i jakt på vilt, svamp och bär.

Jag har varit med i politiken sedan 2017 och sitter nu som ordinarie medlem i fullmäktige, bildningsnämnden, utvecklingssektionen och som ersättare i kommunstyrelsen och vårdnämnden.
Precis som för fyra år sedan är det bildningsfrågor och den kommunala utvecklingen som ligger mig närmast hjärtat. Vi har många utmaningar framför oss och jag vill vara med och påverka riktningen vi tar.
Det skall vara enkelt att bygga, bo, och leva i Korsholm. Både för privatpersoner och företagare.

Namn: Nicklas Nygård
Födelseår: 1975
Kommun: Korsholm
Hemort: Kvevlax
E-post: nicklas.nygard@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogiken ska finnas nära hemmet eller åtminstone längs den dagliga rutten.
Systemet ska vara flexibelt för att tillåta flexibla arbetstider.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Kommunen ska stöda företagandet i kommunen genom att bl.a. utnyttja företagens tjänster och produkter. Här kan man också göra en klimatgärning genom lokal upphandling av råvaror direkt från producenterna i kommunen.
Småföretagare kan stödas genom förmånliga utrymmen i företagshotell.
Korsholms ska tillhandahålla tillräckligt med tomter och industriområden med god infrastruktur för enkla företagsetableringar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever och all personal.
Klasserna ska hållas tillräckligt små för att säkerställa att varje elev får egentid med läraren.
Skolmaten ska vara god och gjord från grunden med lokala råvaror i mån av möjlighet.
Skolskjutsar ska kunna erbjudas även i såna fall där barnen bor på flera adresser.

Läs mer i vårt valprogram ›