Michael Nyberg

40

"Återvälj Nyberg"

Jag ha suttit två perioder i Ekenäs fullmäktige och i Raseborgs fullmäktige 3 perioder
Jag har erfarenhet från många nämnder bla bildningsnämnden, stadsplanenämnden och Tekniskanämnden där jag nu är ordinarie medlem.
Jag började min politiska karriär som SUare och fick min första nämdeplatts i ungdomsnämnden när Tenala och Ekenäs gick samman.

Namn: Michael Nyberg
Födelseår: 1969
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: Jord och skogsbrukare
E-post: nybergsmicke@gmail.com
Tel: 040-5572690

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Det bör göras lättare att göra om fritidsboende till fast boende och samtidigt få ökad inflyttning till kommunen.
Man måste planera ny mark så att det fins tomtmark att köpa både för boende och för företag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Det skall finnas både gymnasium och yrkesskolor i kommunen som lockar unga att studera i Raseborg.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Ett fungerande infrastruktur är nyckel till trivsel för invånaren och för att öka inflyttningen till kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›