Lars Nyberg

59

"Kommunen är för oss, men vi måste arbeta för att hålla livet fint!"

Lång undervisningsbakgrund, omsadlad till disponentyrket. Hem och Skola -aktiv i över ett decennium, också verksam inom församlingarna. Även övrigt aktiv inom tredje sektorn.

Namn: Lars Nyberg
Födelseår: 1965
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Disponent
E-post: lgnyberg@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Allt byggande och all renovering måste bli mer ekologiskt hållbart. Parker kan inte ersättas med gröna tak. Vi får inte bygga för tätt och inte förstöra parker och iddrottsanläggningar i samband med dessa projekt.

För centrum finns det många vidlyftiga planer, men områden utanför antingen ignoreras eller glöms bort. Trafikarrangemangen 2-6 km utanför centrum är inte fungerande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Har arbetat länge för detta, även som Hem Och Skola-aktiv. Utrymmena måste vara tillräckliga och ändamålsenliga, vilket inte nu fungerar. Personalen är fin, men behöver hjälp av mera personal i klassen. Lärarkåren och våra ungdomar behöver allt vårt stöd i ett tidigt skede, vilket i sig kan underlätta psykiatrins kris.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Detta kräver att kontakterna till alla servicepunkter fungerar bra på många sätt, att vi har en grön och frisk miljö och att det inte byggs för tätt.

Läs mer i vårt valprogram ›