Julia Nouro-Ståhle

630

För tillfället studerar jag samhällsvetenskaper på Helsingfors univeristet och är förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom. På min fritid trivs jag bra ute i naturen med min son. Jag spenderar också gärna tid med mina vänner, nu visserligen på distans.

Jag ställer upp i kommunalvalet för första gången, eftersom jag vill att ungas perspektiv tas mera i beaktande inom beslutsfattandet. Speciellt under dessa tider är det viktigt att stöda unga.

Namn: Julia Nouro-Ståhle
Födelseår: 1997
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: politices kandidat
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Efter corona är det extremt viktigt att grundstenarna för vårt välmående är fungerande. Redan tidigt såg man att denna kris påverkar samhället på flera plan, men speciellt unga har hamnat i en försämrad situation. Därför skall man prioritera fungerande stödande service för barn och unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Vi kan inte glömma den akuta klimatsituationen som vi lever i, och därför anser jag att den fortsatta stadsutvecklingen skall basera sig på hållbara beslut med fokus på både invånarna och miljön.

Läs mer i vårt valprogram ›