Bjarne Norrgrann

99

"En kommunsammanslagning är nödvändig om vi skall stå emot expansionen av Seinäjoki. Jag vill därför jobba för en kommunsammanslagning mellan åtminstone Korsholm, Malax och Vasa. I den processen måste åtminstone de största hindrena avlägsnas och planeringsattityderna i Vasa förändras så att sammanslagningen blir mera lockande. "

Jag har jobbat mer än 45 år med kommunal ekonomi i ansvarig ställning. Jag tror därför att jag har något att ge Vasa stad och regionen. Jag vill vara med och utveckla staden och regionen till ett välmående samhälle med ett rikt näringsliv som ger arbetstillfällen.
- För övrigt anser jag att en stor kommunfusion är nödvändig -

Namn: Bjarne Norrgrann
Födelseår: 1943
Kommun: Vasa
Hemort: Vaasa Sundom
Titel: Pensionär
E-post: bjarne.norrgrann@vist.fi

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Staden skapar förutsättningar för företagande och sysselsättning vilket stöder ekonomin och näringslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›