Daniel Norrback

34

"Långsiktiga beslut för ett välmående Närpes."

40-årig, gift småbarnsfar. Engagerad i föreningslivet. Amatörskådespelare med snart 20 års erfarenhet i CV´n.
Har ett stort samhällsintresse och invaldes första gången i fullmäktige 2017. Varit medlem i fritidsnämnden tre perioder, varav den senaste som ordförande.
Känner att jag har mer att ge ännu, och jag ställer upp i valet för jag vill fortsätta utveckla Närpes. Jag tror starkt på vår stad som en livskraftig ort med god framåtanda även framöver.

Namn: Daniel Norrback
Födelseår: 1980
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: Sjukskötare
E-post: daniel.norrback@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Bildningen blir en av kommunens huvuduppgifter framöver. Skolmiljöerna bör vara funktionella och ändamålsenliga. Gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen i Närpes bör tryggas även framöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare ger en välmående stad. Här anser jag att bla fritidssysselsättningen inverkar stort. Jag anser att Närpes skall fortsätta med att tillhandahålla ändamålsenliga utrymmen och understöda föreningslivet och olika verksamhetsformer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Näringslivsfrågor blir otroligt viktiga då kommunens roll förändras framöver. Ett välmående näringsliv ger effekter på kommunens ekonomi.

Läs mer i vårt valprogram ›