Noah Wilenius

219

Insatt och engagerad av flera samhällsfrågor, i Salo särskillt gällande Svenska skolans utveckling, som jag själv gått i från förskola till sjätte klass, samt fokus på ständig förbättring av social- och hälsovårdstjänster.

Namn: Noah Wilenius
Födelseår: 1999
Kommun: Salo
Hemort: Salo
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor