Nina Söderberg

68

"Vi behöver se till att hjulen snurrar - när det finns arbetsplatser, skattebetalare och attraktiva boendemiljöer finns möjlligheter att satsa på en god servicepalett med det lilla extra"

Jag är Nina Söderberg, utbildad diplomingenjör inom energiteknik och jobbar i regionens energikluster. För tillfället är jag hemma med våra två barn som är födda i maj 2019 och december 2020. Vi bor i Västerhankmo, där skogen, havet och lugnet finns bakom knuten. På fritiden är vi gärna utomhus samt deltar aktivt i föreningslivet i byn.

Jag ser framemot att jobba för ett attraktiv Korsholm där vi inom alla områden ska sträva till ständig utveckling och förbättring.

Namn: Nina Söderberg
Födelseår: 1989
Kommun: Korsholm
Hemort: Västerhankmo
Titel: Project Controller

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Grundförutsättningen för en stabil och välfungerande kommun och region är företagen och arbetsplatserna. När dessa finns har kommunen möjlighet att erbjuda service på god nivå. Således behöver vi trygga och ständigt arbeta för att öka kommunens företagsmässiga attraktivitet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

När arbetsplatserna finns och behöver fyllas av arbetstagare behövs attraktiva boendemiljöer. Delgeneralplaner behöver vara uppdaterade och detaljplaneområden förberedda för att erbjuda boende på ett smidigt sätt. För mig ligger också boende på icke-detaljplanerade områden varmt om hjärtat, så det är något som behöver möjliggöras med flexibilitet som grundsten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Idrott och motion är något som jag personligen brinner för. Kommunen behöver ha ett tätt samarbete med tredje sektorn där föreningar ingår för att erbjuda idrottsverksamhet åt alla invånare. Korsholms kommun ska vara en föregångare när det gäller att stöda föreningar och erbjuda idrottstjänster åt invånare i alla åldrar. Då mår alla bättre!

Läs mer i vårt valprogram ›