Nina Siivola

"Det är viktigt att Esbo inte sparar i barnets välmående. Besparningar, som innebär en förminskning av antalet skolor eller en märkbar tillökning av elevantalet per klass, skulle vara kortsynt tänkande. "

Jag har bott på olika orter i Esbo under dryga 20 år. Numera är jag en nöjd medborgare bosatt i Norra Esbo. Min tvåspråkiga familj består av make och våra två döttrar, som går i låg- samt högstadiet.

Mitt hjärta slår starkt för barns och ungdomars välmående. Jag har deltagit aktivt i kampen för att bevara verksamheten i Rödskogs skola. Jag har även tjänstgjort som ordförande i Rödskogs Föräldraförening rf sedan 2018. Föreningens syfte är att bedriva eftermiddagsvård, klubbar och sommarlägerverksamhet för skolans barn.

Jag står för ett liberalt och jämlikt samhälle samt värdesätter en hållbar utveckling. Man kan inte betona nog arbetets betydelse och det är viktigt att främja företagsamhet. I dessa verksamheter ligger nycklarna till stadens hälsosamma utveckling och ekonomiska balans.

De centrala och norra delarna av Esbo växer snabbt emedan allt flera vill bo nära naturen. Det är viktigt att även dessa regioners infrastruktur och service utvecklas.

Stadsplaneringen bör fokusera på långsiktig planering och en tillökning av hållbara energilösningar. Man borde planera områden som arkitektoniska helheter i stället för att enbart komplettera regioner efterhand. Ibland är tätbebyggelse en nödvändighet och då bör man speciellt ta i beaktande den traditionella trädgårdsstilen. Tornhus passar inte in varhelst och inte alls i Esbo. Stadsplaneringen borde göras så långsiktigt och grundligt att lösningarna är lämpliga även efter årtionden.

Under mitt arbetsliv i både i Finland och utomlands, har jag lärt mig att samråda även i knepiga situationer. Jag anser att de bästa resultaten nås med samarbete, tålamod och grundlig analys.

Namn: Nina Siivola
Födelseår: 1972
Kommun: Esbo
Hemort: Grundbacka
Titel: Disponent
E-post: nina.siivola@gmail.com
www: https://www.ninasiivola.fi/svenska/