Nina Siivola

642

"Låt oss behålla lyskraften i Esbo! I fortsättningen skall man även satsa på välmående och skolning bland barn och unga. Vid planering av bostadsområden är det viktigt att betona en byggnadsverksamhet med trivsel och grönska. Stadens hushållning skall upprätthållas med ansvar och precision."

Jag har bott på olika orter i Esbo under dryga 20 år. Numera är jag en nöjd medborgare bosatt i Norra Esbo. Min tvåspråkiga familj består av make och våra två döttrar, som går i låg- samt högstadiet.

Mitt hjärta slår starkt för barns och ungdomars välmående. Jag har deltagit aktivt i kampen för att bevara verksamheten i Rödskogs skola. Jag har även tjänstgjort som ordförande i Rödskogs Föräldraförening rf sedan 2018. Föreningens syfte är att bedriva eftermiddagsvård, klubbar och sommarlägerverksamhet för skolans barn.

Jag står för ett liberalt och jämlikt samhälle samt värdesätter en hållbar utveckling. Man kan inte betona nog arbetets betydelse och det är viktigt att främja företagsamhet. I dessa verksamheter ligger nycklarna till stadens hälsosamma utveckling och ekonomiska balans.

De centrala och norra delarna av Esbo växer snabbt emedan allt flera vill bo nära naturen. Det är viktigt att även dessa regioners infrastruktur och service utvecklas.

Stadsplaneringen bör fokusera på långsiktig planering och en tillökning av hållbara energilösningar. Man borde planera områden som arkitektoniska helheter i stället för att enbart komplettera regioner efterhand. Ibland är tätbebyggelse en nödvändighet och då bör man speciellt ta i beaktande den traditionella trädgårdsstilen. Tornhus passar inte in varhelst och inte alls i Esbo. Stadsplaneringen borde göras så långsiktigt och grundligt att lösningarna är lämpliga även efter årtionden.

Under mitt arbetsliv i både i Finland och utomlands, har jag lärt mig att samråda även i knepiga situationer. Jag anser att de bästa resultaten nås med samarbete, tålamod och grundlig analys.

Namn: Nina Siivola
Födelseår: 1972
Kommun: Esbo
Hemort: Norra-Esbo, Grundbacka
Titel: Disponent
E-post: nina.siivola@gmail.com
www: https://www.ninasiivola.fi/svenska/

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Det är fint att man i Esbo satsar på välmåendet bland barn och ungdomar. Det vore kortsynt att göra besparningar genom att minska antalet skolor eller öka antalet elever i skolklasserna. Närskoleprincipen är en bra grundsats och den skall inte rubbas genom att nedlägga skolor på basen av kostnadsfrågor. Det är bra att även de yngsta skoleleverna i Esbo skall få färdas till skolan självständigt och tryggt. Det svenskspråkiga skolnätverket skall förbli tillräckligt omfattande och därmed skall skolresorna inte bli längre än de nuvarande.

Jag har deltagit aktivt i kampen för att bevara verksamheten i Rödskogs skola sedan dess 2012 och nu känns det skönt att se att skolan är större än nånsin förut. Fler och fler barnfamiljer flyttar till nejden efter den idylliska byaskolan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

I mitt arbete som disponent i olika bostadsfastigheter, ser jag varje dag hur viktigt boende är för människan. Boende är betydelsefullt i alla livsskeden och har betonats under det gångna pandemiåret.

Esbo lockar till sig som en naturnära och trivsam bostadsmiljö. Det är lätt att flytta hit från vilken del av Finland som helst, emedan Esbo bjuder på bostadscentrum, havsnära orter och skogsmiljöer. Det är energieffektivt att bygga tätt, men även tätbyggd stadsplanering kan förverkligas till en trivsam helhet. Så har man inte handlat under senaste tider enligt min åsikt. Det komplementerande byggandet har liknat främst ett lapptäcke. Konstruktionerna har varit för höga, separata och även fula. Planerna för nya bostadsområden är tråkiga.

Det skulle vara gynnsamt att finna ett personligt sätt att bygga i Esbo. Kanske i likhet med de trädgårdsliknande konstruktionerna som Hagalund i tiden blev internationellt känt för. Man kunde även tillämpa teman från den klassiska europeiska stadsplaneringen.

Inom byggnadsplaneringen borde blicken riktas i framtiden och planerna förverkligas genom att övergripande utnyttja jordvärme. Samtidigt som bostadsområden utvecklas, bör man sköta om tryggheten på farlederna. Detta har tyvärr inte skett i norra Esbo.

Tornhus passar inte på alla orter - inte heller i Esbo. Beslutsfattningen inom stadsplaneringen borde överlag göras på ett sätt, som är tillfredsställande även efter årtionden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Betydelsen i arbete och stödet i företagsamhet är nycklarna till kommunens och hela samhällets utveckling samt ekonomiska balans. Det skall alltid vara ekonomiskt lönsamt att arbeta och jag tror att själva arbetandet bär människan genom livet. Det är väldigt viktigt att ta hand om stadens ekonomi.

Läs mer i vårt valprogram ›