Nina Ehrström

67

Född och uppvuxen i Vasa - min hemstad! Jag har nyligen flyttat tillbaka till hemtrakterna efter 11 år i Jakobstad där jag jobbat som kurator och ansvarig handledare vid ett statligt skolhem. Numera sysselsätter jag mig som kurator vid andra stadiets utbildning.
Utbildning och psykiskt välmående (i alla åldersgrupper) är viktiga ärenden för mig! Jag kommer från en företagarfamilj så även i den världen har jag en viss inblick.
Till utbildningen är jag politices magister inom utvecklingspsykologi men även arbetshandledare och organisationskonsult samt socialpedagogisk hästverksamhetsledare.
Min stora hobby är hästar samt djur och natur överlag.
Jag har inte tidigare varit politiskt aktiv så det är med stor nyfikenhet och ödmjukhet jag ställer upp i detta val. Åsikter har jag och en vilja att påverka - återstår att se hur långt det bär!

Namn: Nina Ehrström
Födelseår: 1981
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Kurator

Viktiga politiska frågor