Marit Nilsson-Väre

97

"Jag vill jobba för ett livskraftigt, innovativt och välmående Vasa, för högklassig utbildning, för forskning och för äkta flerspråkighet. För mig är det viktigt med företagande och nya innovationer. Vasa skall ses som en ansvarstagande, hållbar boendemiljö för såväl ung som gammal, en havsnära, naturskön stad med möjligheter till motion, idrott och friluftsliv, en stad med mångsidigt kulturutbud, fungerande infrastruktur och hälsovård. "

Jag är förtroendevald sedan 2012 i Vasa:
Stadsfullmäktigemedlem
Sundom områdeskommitté, ordförande.
Utbildningsnämnden, medlem och ordförande i dess Svenska sektion.
Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige, medlem.
Invandrarrådet, ersättande medlem.
Jag är lektor vid Hanken Svenska handelshögskolan sedan 2002, och ämnesansvarig i finska med specialisering inom företagskommunikation. Jag jobbar både i Vasa och Helsingfors, vilket ger ett mervärde. Innan Hanken jobbade jag som överlärare i kommunikation och även som informatör vid sidan av min tjänst vid tvåspråkiga Vasa yrkeshögskola. Jag har oavbrutet verkat inom utbildningssektorn sedan 1986 på båda inhemska språken. Som tillägg till min lärarprofession har jag lång ledarskapsutbildning och rektorskompetens.
Jag brinner för att utveckla och är eldsjälen bakom 15 sp studiehelheten "Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen", en studiehelhet mellan Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan, och även delvis med Nord universitetet i Norge.
I december 2020 blev jag på Hanken premierad av rektorn som erkänsla för framgångsrik utveckling av undervisning.

På Hanken har jag många förtroendeuppdrag, bl.a. är jag medlem i Universitetskollegiet, medlem i Utvärderingsrådet för den undervisande och forskande personalen, medlem i Språkcentrets direktion och medlem i AACSB på Hanken, en arbetsgrupp för internationell ackreditering.
Jag har förtroendemannautbildning och är ordförande i Undervisningsektorns lokalförening vid Hanken Svenska handelshögskolan rf.
Allt jag gjort hittills ger mig färdigheter för kommunalpolitiken just nu och den kommande mandatperioden. Våren 2018 erhöll jag SFP:s silverne förtjänsttecken, beviljad av partistyrelsen.
Inom församlingen är jag suppleant i Sundom kapellråd och medlem i Prosterirådet i Korsholms prosteri.
Jag har jobbat för Krigs- och frontveteraner genom att stå värdinna för minnesrika julfester vid Sundom prästgård mellan åren 2013-2020. Därav bl.a. Vasa Krigsveterandistrikt rf förtjänsttecken i silver 2019.
I grund och botten är jag "Ein flickå från lande" med hjärtat nära mänskan , naturen och djuren, Jag vill stå upp för respekt och rättvisa, en ansvarsfull politik med mänskan i centrum.

Namn: Marit Nilsson-Väre
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: lektor, FM
E-post: marit.nilsson-vare@hanken.fi
Medlem i :