Nils Torvalds

754

"En europé med själen i Helsingfors. "

Politik har alltid intresserat mig och redan som 14-åring deltog jag i mina första politiska möten, bl a som ombud på Svensk Ungdoms kongress. Under ett häftigt 60-tal och som "arg ung man" var jag en av organisatörerna bakom ockupationen av Gamla studenthuset 1968. Men med åren kommer också insikten. Efter åren i Förenta staterna är jag tillbaka till den socialliberala värdegrunden och SFP.
Både min far och min morfar var journalister. På den banan hamnade också jag, men jag återvände till politiken efter pensionering från YLE 2008.
Vid sidan av politiken skriver jag gärna och har gett ut böcker om Ryssland, om världspolitik, ekonomi och skattepolitik. Sedan 2012 är jag Europaparlamentariker för SFP och finns i den liberala gruppen, Renew Europe.
På fritiden ägnar jag mig åt sådant som håller mig igång såsom skidåkning och långa vandringar i t ex Lapplands ödemarker.
Jag har fem barn; Linus, Sara, Leo, Kristoffer och Alexander. Dessutom finns det sex barnbarn.

Namn: Nils Torvalds
Födelseår: 1945
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Europaparlamentariker
E-post: nils.torvalds@sfp.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

En av de stora utmaningarna är att göra Helsingfors kolneutralt till 2030. Här behövs mod, nytänk och framtidsplaner för stadens transporter, kommunikation och logistik. Vi behöver lokaltrafik och bränslealternativ. Vi behöver en proaktiv stadsplanering eftersom stadsbilden kommer att förändras och stadsplanering har blivit någonting som demokratin inte har kontrollerat.
Det här gäller i synnerhet Södra hamnen. Det är ett nationallandskap som inte får fuskas bort.
Hur vi planerar och bevarar våra områden, våra parker, våra skogar är ytterst viktigt.
Vi behöver framstegsvänliga energilösningar i Helsingfors egna bostadshus. Jordvärme är en möjlighet bland många. Det här kommer att kosta verkligen mycket, men lönar sig i längden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Vi står inför verkligen stora utmaningar de närmaste åren. Det här gäller såväl frågor som boende, trafik, byggande, energi men också välmående för unga, vuxna och äldre.
Coronaåret har prövat oss alla, men på olika sätt. Företagare har fått uppleva vikande kundunderlag, sjukvårdspersonalen har haft en osannolik arbetsbörda och på det individuella planet finns det många som känt sig bortglömda, ignorerade och osynliga.
Verksamheter som tidigare gett en mening, oavsett om vi pratar om skola, fritidssysselsättning eller sammankomster, har gått på sparlåga. Det är dags att tillsammans skapa både förutsättningar och utrymme för unga, medelålders och äldre att hitta tillbaka in i vardagen och minska på utanförskapet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Alla mår bättre i friska byggnader. Vi behöver mera byggande i inhemskt trä, både vad gäller bostäder, byggnader inklusive kommunens egna byggnader.
Att bygga i trä binder kol och bidrar till en hållbar utveckling av bostadsmassan.

Läs mer i vårt valprogram ›